• Brand- en roetreiniging

    Na een brand kan er veel schade zijn ontstaan door rook, vuur en blusmiddelen. Brand- en roetreiniging is heel anders dan regulier schoonmaakwerk. Daarom is het ook belangrijk om specialisten in te huren. Gelukkig kunt u vertrouwen op de specialisten van FDP Schoonmaak die weten wat erbij komt kijken als het gaat om herstel en reiniging van brand- en roetschade.

    Werkzaamheden brand- en roetreiniging

    U bent ervan verzekerd dat wij zowel binnen als buiten de rookgasverbindingen en bitumen aan oppervlakken zoals hout, tegels en inventaris verwijderen. Om dit te realiseren gebruiken wij biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen en neutraliseren wij de stank door middel van zuurstofbehandelingen. Heeft het vuur of bluswater uw inventaris aangetast, dan moet deze geborgen en gereinigd worden. Is uw inventaris niet meer te redden dan moet deze vernietigd worden omdat uw inventaris in de meeste gevallen als gevaarlijk afval beschouwd wordt. FDP zorgt in dit geval voor het opruimen van deze inventaris.

    Brand- en roetschade is te verhelpen door specialistische reiniging